Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Laihialle nuorille ja lapsille suunnattu vapaa-ajantila jossa voi harrastaa ohjattua liikuntaa Kyrönmaan alueen yhdistysten järjestämänä. Hankeen toteuttajana toimiva Lujafutis Ry rakennuttaa painehallin ja vastaa sen toiminnasta ja tarjoaa harjoitusaikoja vuosittain lähialueen yleishyödyllisille yhdistyksille.

Pääkohderyhmänä ovat liikuntaseurat kuten Laihian Luja, Vähänkyrön Viesti, Kyrön Voima ja Laihia Soccer Club sekä kaikki näiden urheiluseurojen alajaostot. Kohderyhmänä olevat yhdistykset kykenevät uuden harrastustilan avulla kasvattamaan ryhmäkokoja ja pidentämään harrastuskautta ympärivuotiseksi, jolloin lasten ja nuorten aktiivisuus kasvaa ja kaveriyhteisö voimistuu yhteisen tekemisen kautta. Lähellä tapahtuva harrastus ja elinvoimaiset yhdistykset ovat myös uusille paikkakunnalle muuttaville perheille erinomainen kanava päästä mukaan paikallisten harrastuksiin ja juurtua uuteen asuinpaikkaan.

Tavoitteena on rakentaa maaseudulle laadukas, lähellä perheitä oleva urheilutila, joka palvelee monipuolisesti alueella jo olevia perinteisiä urheilulajeja, joille ei ole nykyisellään olemassa lajiin sopivia talviharjoittelutiloja. Hallista vuokrataan aikaa myös uusille nouseville lajeille kuten golf, frisbeegolf ja boccia, joiden harrastajia alueella on, mutta joiden toiminta ei ole vielä organisoitunut yhdistysten alle. Kunnollinen talviharjoittelu tuo mahdollisuuden luoda uutta liikunta- ja vapaa-ajantoimintaa hallin vaikutusalueelle. Hallin keskeisestä sijainnista johtuen halliaikaa voidaan tarjota myös satunnaisesti kouluryhmille päiväaikaan, silloin kuin halli ei ole varattu yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön.

Hankkeen tulos

Hankkeen tuloksena Laihialla on uusi nuorille ja lapsille suunnattu vapaa-ajantila.

EU:n rahoitusosuus hankkeessa

YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n, joka on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueiden Leader-toimintaryhmä, osuus hankkeen rahoituksesta on 180000€.

 

Projektin eteneminen

2015

 

Lokakuu 2015

Hallin viimeistely

Syyskuu 2015

Hallipressun asennus
Keinonurmen asennus valmis.


Elokuu 2015

Keinonurmen asennus aloitettu


Heinäkuu 2015

Täytöt.
Jyrääminen.


Kesäkuu 2015

Sokkelin raudoitustyöt.
Valumuottien rakentaminen.
Sokkelin valu.


28.5.2015

Kantava kerros valmis.
Jyräys.
Anturapohjien teko.
Nurkkapukit.
Anturan siivujen teko.


24.5-26.5.2015

Raudoituselementtien kasaaminen.
Ruokamullan kaivuu ja ajo.
Pohja kaivettu auki.
Ylimääräinen maa-aines jätetty tontille lopputöitä ja siistimistä varten.
Kantavan sorakerroksen täyttö, korkomerkintä ja tasojen määritys.


23.5.2015

Raudoituselementtien kasaaminen.
Ruokamullan kaivuu ja soran ajo.


22.5.2015 Työt tontilla aloitettiin. Tarkemmat tiedot rakennusvaiheista yllä.

2.2.2015 Joukkorahoituskampanja käyntiin

2014

1.11.2014 Lujafutis ry:n viralliset nettisivut auki
24.10.2014 UEFA myönsi 25000€ Hattrick-tukea Poppihallille
23.8.2014 Jäsenhankinta käynnistyi jalkapallojaoston tapahtumapäivän yhteydessä
14.8.2014 Maanvuokrasopimuksen allekirjoitus kunnan kanssa painehallia varten
28.7.2014 Lujafutis ry rekisteröity yhdistysrekisteriin
14.4.2014 KH päätös tontin vuokraamisesta perustettavalle yhdistykselle
27.1.2014 KV päätti lähteä mukaan hankkeeseen
13.1.2014 KH:n yksimielinen päätös hankkeen viemisestä kunnanvaltuustolle

Kevät 2014 Painehallin sijoitusvaihtoehtojen arviointi, maaperätutkimus valitulle vaihtoehdolle

2013

24.1.2013 Ensimmäinen palaveri Laihian kunnan kanssa
16.1.2013 Jalkapallojaoston kokous uuden hallin tarpeesta

Vuosi 2013 Rahoitusmallien läpikäynti, painehallitoimittajien arviointi, Roadmap:n teko hallihankkeelle